WB: Ảnh hưởng của Covid-19, kiều hối sẽ giảm mạnh 20% trong năm 2020

Lý giải nguyên nhân giảm mạnh kiều hối, Báo cáo Di cư và Kiều hối mới của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, đó là do khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ đại dịch COVID-19. Xem thêm »