Chính phủ thúc Bộ Giao thông – Vận tải sớm báo cáo kết quả nghiên cứu đường sắt tốc độ cao

Sẽ sớm có kết quả đánh giá việc thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050. Xem thêm »

Tư lệnh GTVT thúc các chủ đầu tư dồn toàn lực giải ngân vốn đầu tư

Bộ GTVT sẽ kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Xem thêm »