Bắc Kạn: Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh năm 2021 – 2030

Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 23/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn quyết định lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem thêm »

Công bố quyết định bổ nhiệm 2 tân Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 27/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và Bắc Kạn. Xem thêm »

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới tỉnh Bắc Kạn

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Xem thêm »