Nghiệm thu công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với Nhân dân Quảng Bình

Đây là công trình kỷ niệm 63 năm “Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2020)” cũng như chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII. Xem thêm »