Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (TLD) gia hạn thời gian nhận đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long (Mã chứng khoán: TLD – Sàn HOSE) thông báo về việc gia hạn thời hạn nhận đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu. Xem thêm »