Giấy An Hòa giải bài toán khó của ngành giấy

Đầu tư bài bản từ vùng nguyên liệu, CTCP Giấy An Hòa không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà đang góp phần giải quyết vấn đề lớn của ngành. Xem thêm »