BacA Bank (BAB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 9%

Ngân hàng TMCP BacA Bank (BAB – UPCoM) cho biết, ngày 8/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. Xem thêm »