Rầm rộ tăng vốn, SHB sẽ là ngân hàng tiếp theo hoàn thiện 3 trụ cột Basel II?

Liên tiếp tăng vốn điều lệ, Ngân hàng TMCP SHB đang thực hiện bước đi chiến lược trong tạo nền tảng tài chính an toàn, khỏe mạnh bền vững, tăng sức cạnh tranh. Xem thêm »