Bà Nguyễn Thị Hương là nữ Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đầu tiên

Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cam kết sẽ đem hết sức lực, tâm huyết, trí tuệ, kế thừa, phấn đấu tiếp bước những thế hệ đi trước, quyết tâm trên tinh thần cao nhất. Xem thêm »