Ngân hàng Nhà nước, Bộ Y tế, Khoa học & Công nghệ có tân bộ trưởng

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội vừa phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long nắm quyền Bộ... Xem thêm »