Sở Du lịch TP HCM có tân Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc sở, trong thời gian 5 năm. Tân Giám đốc Sở Du lịch... Xem thêm »