Dệt kim Hà Nội đăng ký giao dịch trên UPCoM với mã HKC

Ngày mai (22/5) cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt kim Hà Nội sẽ chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán HKC. Xem thêm »