Tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số để đẩy mạnh xuất nhập khẩu

Diễn đàn Chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá 2020 do Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra sáng 28/7 tại Hà... Xem thêm »