Honda Việt Nam được tổ chức thi sát hạch và cấp giấy phép bằng lái xe ô tô

Trung tâm đào tạo lái xe an toàn của Honda Việt Nam đã tổ chức kỳ thi sát hạch cấp Giấy phép lái xe ô tô lần đầu tiên, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động. Xem thêm »