Gia Lai lập đoàn kiểm tra đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Nhiệm vụ đoàn công tác là kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Xem thêm »