IATA: Các hãng hàng không Mỹ Latinh cần ít nhất 3 năm để phục hồi

Theo IATA, ba năm là khoảng thời gian ít nhất để các hãng hàng không khôi phục số lượng đường bay nội địa và khu vực như thời điểm trước đại dịch. Xem thêm »