Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động: Kỳ vọng vào “bé hạt tiêu”

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động quyết định “bung quân” cho chuỗi Điện máy Xanh supermini nhằm tiến sâu thêm vào những vùng đất còn trống. Xem thêm »