Sản lượng thép rút, thép dự ứng lực của Hòa Phát tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ

6 tháng đầu năm, sản lượng bán hàng thép rút, thép dự ứng lực (PC Bar) của Công ty Chế tạo Kim loại Hòa Phát, thuộc Tập đoàn Hoà Phát đạt gần 42.400 tấn, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm »