TNG: Nửa cuối năm kết quả tăng trưởng so với năm ngoái

Tính chung 6 tháng cuối năm, TNG dự kiến vượt 9% về doanh thu và 15% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Xem thêm »