Viện Lowy: Việt Nam tiếp tục tăng hạng trong chỉ số quyền lực tại châu Á

Việt Nam tăng thêm một thứ bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số quyền lực Châu Áu 2020. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, vị trí của Việt Nam... Xem thêm »