Tập đoàn ASG: Chuẩn bị lên sàn, trong 6 tháng đầu năm hoàn thành được 31,1% kế hoạch lợi nhuận

Công ty cổ phần Tập đoàn ASG công bố báo cáo tài chính quý II/2020. ASG hoạt động chính trong lĩnh vực phụ trợ hàng không. Xem thêm »