ASEAN xây dựng khung phục hồi tổng thể hậu Covid-19

Dự thảo Khung phục hồi tổng thể ASEAN sẽ được hoàn thiện và trình các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vào tháng 11 tới. Xem thêm »