Vốn ngoại chen chân vào thị trường bán lẻ tiêu dùng 180 tỷ USD

Với quy mô gần 180 tỷ USD và tốc độ tăng trưởng hằng năm ở mức 2 con số, “miếng bánh” bán lẻ tiêu dùng Việt Nam đang được các nhà đầu tư ngoại tìm chỗ chen chân. Xem thêm »