Quỹ đầu tư do Chính phủ Singapore gián tiếp mua 38,9 triệu cổ phiếu Masan (MSN)

Ardolis Investment Pte.Ltd thông báo, đã mua vào 38.916.667 cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Masan (Mã chứng khoán: MSN – sàn HOSE) ngày 14/5/2020, nâng tỷ lệ sở hữu MSN từ 5,64% lên 8,97%. Xem thêm »