Aquaria – Phân khu thịnh vượng bên trong thành phố bên sông Waterpoint

Thành phố bên sông Waterpoint là tâm điểm thu hút đầu tư và an cư phía Tây thành phố từ cuối năm 2019. Xem thêm »