Môi giới bất động sản tìm hướng đi trong khó khăn vì dịch bệnh

Thời kỳ đỉnh cao của thị trường đã qua, người kinh doanh bất động sản có một năm thực sự khó khăn. Thị trường là thước đo, và chỉ những công ty, môi giới thực sự chuyên nghiệp, biết thích nghi mới tồn tại được. Xem thêm »