Nộp lệ phí trước bạ điện tử chỉ trong 2 phút với TPBank

Thay vì ôm tiền tỷ đi nộp lệ phí trước bạ, khách hàng chỉ mất 2 phút trên app eBank Biz của TPBank để hoàn tất thủ tục. Xem thêm »