Doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khi trái cây “tắc đường” sang Mỹ

Hoạt động của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái cây sang Mỹ đang gặp khó khi Cơ quan kiểm dịch động thực vật Mỹ làm việc tại Việt Nam hiện không có kiểm dịch viên để kiểm tra hàng. Xem thêm »