ĐHĐCĐ Apax Holdings (IBC): Dự kiến đạt doanh thu hợp nhất 2.250 tỷ đồng năm 2020 khi đầu tư mạnh vào giáo dục ứng dụng công nghệ cao

Chuỗi trung tâm đào tạo tiếng Anh mang thương hiệu Apax Leaders, Englishnow cũng như hệ thống trường mầm non song ngữ STEAMe GARTEN đã sống động trở lại sau một thời gian dài cả xã hội phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.... Xem thêm »

ĐHĐCĐ Apax Holdings (IBC): Tăng vốn điều lệ lên 1.016 tỷ đồng, đầu tư mạnh vào giáo dục ứng dụng công nghệ cao vì mục tiêu phát triển bền vững

Chuỗi trung tâm đào tạo tiếng Anh mang thương hiệu Apax Leaders, Englishnow cũng như hệ thống trường mầm non song ngữ STEAMe GARTEN đã sống động trở lại sau một thời gian dài cả xã hội phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.... Xem thêm »