Thêm giải pháp thuế hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tin được nhiều doanh nghiệp chào đón trong ngày đầu tuần này là việc Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về áp trần tỷ lệ lãi vay với các doanh nghiệp có hoạt động liên kết. Xem thêm »