Đà Nẵng rồi sẽ lại xinh đẹp, sớm thôi!

Khi Đà Nẵng trở thành ổ dịch covid-19, có những người chấp nhận hy sinh để trở thành những người lính trên tuyến đầu chống dịch. Xem thêm »