Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/7

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 1/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Xem thêm »

Thuỷ sản Nam Việt (ANV): 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu giảm 19,7%

Theo thông tin từ CTCP Nam Việt (ANV - sàn HOSE), tình hình xuất khẩu của ANV trong 4 tháng đầu năm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 19,7% so với cùng kỳ, đạt 28,5 triệu USD, mặc dù xuất khẩu sang thị trường... Xem thêm »

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Xem thêm »

Thuỷ sản Nam Việt (ANV): Ảnh hưởng Covid-19, lên kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh 72%

CTCP Nam Việt - Navico (ANV) đặt kế hoạch doanh thu 3.000 tỷ đồng, giảm 34%, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, giảm mạnh 72% so với thực hiện năm 2019. Cổ tức dự kiến 15% Xem thêm »