VBI ra mắt Bảo hiểm Bệnh sốt xuất huyết ANTI MOS

Đây là sản phẩm chuyên biệt dành cho bệnh sốt xuất huyết với chi phí đóng bảo hiểm chỉ từ 50.000 đồng, nhưng quyền lợi chi trả có thể lên đến 18 triệu đồng. Xem thêm »