Mô hình kinh doanh mới trước những thách thức mới

Bên cạnh những tác động vô cùng to lớn tới nền kinh tế thế giới, đại dịch Covid-19 đang mang đến thách thức lớn nhưng lại là cơ hội buộc các ngân hàng phải đẩy nhanh quá trình số hóa để bắt nhịp cùng xu thế xã hội đang thay... Xem thêm »