Dự án HDI Tower: Không mua được nhà, khách hàng còn mất 200 triệu đồng

Khách hàng nói chủ đầu tư có nhiều khuất tất, trong khi chủ đầu tư khẳng định khách hàng có lỗi nên phải chịu tiền phạt cọc 200 triệu đồng. Xem thêm »