Giảm tải chương trình cho học sinh vùng lũ

Để giáo viên, học sinh ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sớm ổn định việc dạy và học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tinh giản chương trình, giảm số lượng bài kiểm tra. Bộ GDĐT và các nhà xuất bản cũng cam kết... Xem thêm »