Cuối 2020, nợ xấu có thể cao hơn 3,67%

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế nhấn mạnh, nợ xấu chỉ có thể tăng chứ rất khó giảm, Ngân hàng Nhà nước đánh giá một cách thận trọng, dự kiến ở mức 3,67% vào cuối năm 2020 và còn có thể cao hơn. Xem thêm »