Gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tính đến giữa tháng 4/2020, có gần 5 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, lao động làm việc trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo hơn 1,2 triệu lao động; bán buôn, bán lẻ hơn 1,1 triệu lao động; và dịch vụ lưu trú... Xem thêm »