Sáng, tối hiệu quả doanh nghiệp 6 tháng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý II cho thấy, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với các doanh nghiệp trong nước có độ trễ nhất định so với các công ty, tập đoàn trên thế giới. Xem thêm »