Hà Tĩnh: Cân đối nguồn lực để thực hiện Đề án phục hồi sản xuất, kinh doanh

Đề án phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 phải xây dựng được các giải pháp đồng bộ, trong đó cốt lõi nhất là rà soát lại các quy định, gắn với trách nhiệm người đứng đầu… Bí... Xem thêm »

Phó thống đốc: “Cho vay không có tài sản thế chấp như mua vịt ngoài đồng”

Lãnh đạo Ngân hàng nhà nước cho rằng, ngành ngân hàng đã nỗ lực thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp “toàn diện, triệt để, tích cực, rộng khắp với tất cả các đối tượng”, nhưng “không giảm điều kiện tín dụng”, không thể cho vay với các... Xem thêm »

Đà Nẵng đã hỗ trợ hơn 80.000 người ảnh hưởng COVID-19

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, tính đến thời điểm này TP Đà Nẵng đã chi hỗ trợ tiền cho hơn 80.800 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với kinh phí 87,7 tỷ đồng. Xem thêm »