Bốn anh em tranh nhau tài sản 11,2 tỷ USD

4 anh em nhà Hinduja - gia đình giàu thứ 16 châu Á đang tranh chấp khối tài sản 11,2 tỷ USD dù từng thỏa thuận với nhau 6 năm trước. Xem thêm »