Botswana xin trả voi về cho Angola

Voi ở Botswana sẽ được hồi hương về Angola – Ảnh: AFP Ngành du lịch đem lại 20% GDP cho Botswana và nguồn thu đó chủ yếu nhờ số lượng... Xem thêm »

Huawei dự kiến hoàn thành công viên công nghệ tại Angola vào cuối 2021

Huawei Angola, chi nhánh tại Angola của tập đoàn Huawei, dự kiến sẽ hoàn thành dự án xây dựng công viên công nghệ trị giá 60 triệu USD vào tháng 12/2021. Xem thêm »