Doanh thu thuần hợp nhất quý II/2020 của Vinamilk (VNM) đạt 15.495 tỷ đồng, tăng trưởng 6%

Báo cáo tài chính quý II/2020 của Vinamilk (VNM) vừa công bố cho biết, trong quý II/2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý I/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019. Xem thêm »