Vén màn chi tiết kỳ lạ trong thiết kế iPhone 12

Miếng nhựa nhỏ trên khung iPhone 12 nhằm giúp sóng 5G mmWave tốt hơn. Ảnh chụp màn hình Theo PhoneArena, chi tiết kỳ lạ này nằm ở bên tay phải... Xem thêm »