Fubon Life Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 ​

Ngày 15/04/2020, Bộ Tài chính đã phê chuẩn cho phép Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Fubon Việt Nam (Fubon Life Việt Nam) cung cấp sản phẩm mới Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 (CUL01). Xem thêm »