Ông Nguyễn Hải Đức làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam

Ông Nguyễn Hải Đức đã được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thang máy Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Xem thêm »

Việt Nam chính thức có Hiệp hội Thang máy

Hiệp hội Thang máy Việt Nam thành lập sẽ mở ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thang máy, thang cuốn. Xem thêm »