Bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hưng Yên triển khai đầu tư xây dựng các KCN đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và bảo đảm tính khả thi của quy hoạch phát triển. Xem thêm »

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xem thêm »