Ẩn số Covid-19 làm khó các dự báo tăng trưởng

Rất nhiều kịch bản tăng trưởng kinh tế 2020 đã được đưa ra, nhưng không kịch bản nào chắc chắn. Lý do là tất cả còn phụ thuộc vào “ẩn số” Covid-19. Xem thêm »