Bình Dương dừng thanh tra Vinamit

Bình Dương muốn tiếp tục thanh tra Vinamit phải căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh, ứng phó với Covid-19. Xem thêm »