Địa ốc Sài Gòn (SGR) sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để triển khai dự án An Phú Residence

SGR hiện có khoảng 900 tỷ đồng tài sản, chủ yếu nằm trong đất, trong đó có hơn 10 dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng hoàn tất các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng. Xem thêm »